BEZA UMNO DENGAN PAS

Masalah antara UMNO dan PAS ialah dasar dan matlamat pejuangan yang jauh berbeza. PAS memperjuangkan agar Islam menjadi aqidah Negara Malaysia, samada dari sudut pentadbirannya atau kehakimannya dan lain-lain. Pendek kata, apa yang terkandung didalam dua kalimah syahadah iaitu tiada tuhan yang disembah melainkan ALLAH, Nabi Muhammad S.A.W pesuruh ALLAH itu hendaklah terlaksana dalam kehidupan individu, masyarakat dan Negara.

Adapun pun UMNO sering mencabar tuntutan dua kalimah syahadah itu. UMNO kelihatan melakukan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan puasa bulan ramadhan,
mengerjakan haji, menjalankan aktiviti nikah kahwin mengikut Islam. Tetapi
pentadbiran dan pemeritahan Negara mencabar Quran dan Sunnah. Sebab itu, dengan
rasa senang hatinya, UMNO yang menjadi teras kepimpinan Negara, terang-terang
menolak hukum ALLAH didalam bidang pentadbiran, kehakiman, perundangan,
pendidikan dan lain-lain.

Jawatankuasa

Siaran Langsung Ceramah

Siaran Langsung WEB TV2 (P2P)

Prompt: If you cannot view program, please download and install play engine Download Now
P2P hanya boleh dilayari menggunakan Internet Explorer sahaja
Sekiranya anda tidak dapat melihat siaran langsung, sila klik disini
 

RAYUAN SUMBANGAN DANA PEMBANGUNAN

Sumbangan anda amat diperlukan untuk pembangunan Markas PAS Jaya Gading

No. Akaun May Bank : 5-562-2610487-2 Atas Nama 'PAS Cawangan Jaya Gading'

Selepas bank in sila SMS :

Nama<>Masa bank in<>Tarikh<>Jumlah

1) Abd. Rahim Deraman - 019-9456645 - Setiausaha

2) Ust Omar Ahmad - 019-9807343 - Bendahari


Terima Kasih diatas sumbangan anda.

RISALAH ' AMAL MA'ARIFAT MENGESAKAN ALLAH TA'ALA '

Blog ini akan menyiarkan RISALAH 'AMAL MA'ARIFAT MENGESAKAN ALLAH TA'ALA' secara bersiri mulai esok.

Kitab yang bertulisan jawi lama telah siap diterjemahkan oleh Al Fadhil Ust Omar bin Ahmad, Bendahari PAS Cawangan Jaya Gading

اينيله رساله عمل معرفات مغاساكن الله تعالى
يغذ دنوكيلكن درفد كتاب تصوف دعن اختيار
اوليه همبا
عبدالرحمن صديق بنجارى
دان دسالين سمولا كايديسي رومي
اوليه همبا يع ضعيف
عمر بن أحمد

INILAH RISALAH
`AMAL MA`ARIFAT MENGESAKAN ALLAH TA`ALA

YANG DINUKILKAN DARIPADA
KITAB TASAUF DENGAN IKHTIAR

OLEH HAMBA
ABDUL RAHMAN SIDIQ BANJARI

DAN DISALIN SEMULA KE EDISI RUMI
OLEH
HAMBA YANG DAIF
OMAR BIN AHMAD

Thursday, November 19, 2009

NIZAR NEWS : RISALAH `AMAL MA`ARIFAT MENGESAKAN ALLAH TA`ALA 3

Bahagian Pertama (Siri 2)
Syahdan jikalau sentiasa memusyahadahkan kaifiat yang tersebut itu hingga fanalah af`al Allah Ta`ala nescaya jadilah Ahli Tauhid yang sebenarnya dan memperoleh dua ni`mat syurga, seperti firman Allah Ta`ala:

Ertinya: Bermula dua syurga itu bagi barangsiapa yang takut ia akan maqam Tuhannya. (Arrahman :46)

Maka syurga yang pertama itu iaitu syurga ma`arifat akan Allah Ta`ala didalam dunia dan syurga yang kedua iaitulah syurga ma`alum di akhirat yang lagi akan datang.

Dan lagi maqam tauhidul af`al ini maqam yang di bawah sekali daripada segala maqam “`Aarifiiin Billah” dan dengan dialah boleh sampai kepada maqam yang di atas dan maqam inilah mula-mula yang dianugerahkan Allah Ta`ala kepada orang yang “salik” (سالك) atau orang yang :Majzub” (مجذوب), dan erti orang salik iaitu orang yang sungguh-sungguh ijtihadnya berbuat `ibadat dengan riadhah dan mujahadah dan meng`amalkan segala wirid ijazah gurunya dengan tiada cedera. Dan erti majzub iaitu orang yang di ambil Allah Ta`ala dengan terkejut memperoleh ma`arifat tauhidul af`al dan tauhidul asmak dantauhidus sifat dan tauhiduzzat dengan tiada berbuat ibadat talkin guru dan ijazah masyayikh (مشايخ) dan erti `arif itu iaitu orang yang mengenal Allah Ta`ala dan mengenal hamba dan dapat membezakan Khaliq dan makhluq dan musyahadah akan yang tersebut itu. Wallaahu a`alamu bissawab wailaihil marji`u wal ma-ab.

Adapun kaifiat mengesakan Allah Ta`ala pada asmak iaitu bahawa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan `iktiqad yang putus bahawasanya Allah Ta`ala jua WAHDANIAH pada asmak ertinya esa pada segala nama, maka tiada sekali-kali didalam `alam ini mempunyai nama pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta`ala . Adapun segala nama di dalam `alam ini sekeliannya mazhar ( مظهر) ertinya kenyataan asmak Allah Ta`ala kerana tiap-tiap asmak itu menuntut akan wujud musamma (مسمى) ertinya yang empunya nama, maka tiada yang maujud pada hakikatnya hanyalah Allah Ta`ala sendiriNya jua , dan wujud segala a`lam ini hanya khayal dan waham jua dengan nisbah kepada wujud Allah Ta`ala. Maka sebab itulah kembali segala asmak itu kepada yang maujud iaitu Allah Subhanahu Wata`ala, seperti firman Allah Ta`ala:
ertinya: Barang dimana ada kamu maka adalah di sana wujud Allah.( Barang kemana engkau hadapkan mukamu atau hatimu atau rohmu atau `akalmu adalah disana wujud Allah Yang Esa pada segala asmak), ( al Baqarah: 115. ) Dan firman Allah Ta`ala :
Ertinya : apa jua ketika yang berdoa` kamu akan Allah Ta`ala maka baginya beberapa nama yang baik. (al Israk :110).

Syahdan apabila tetap musyahadah akan wahdaniah Allah Ta`ala pada asmak , nescaya apabila engkau melihat seseorang murah, Allah Ta`ala jua yang bernama Arrahmaan dan apabila engkau lihat orang kaya Allah Ta`ala jua bernama Alghaniy dan apabila engkau lihat orang yang membunuh akan seseorang Allah Ta`ala jua bernama Almumaiyit. Maka kiaskan olehmu akan yang lainnya , hasilnya terhimpun sekelian asmak itu pada dua isim, pertama, Jaame`i ertinya menghimpunkan, iaitu menghimpunkan sekelian mazhar pada asmak Allah Ta`ala iaitu “SYUHUDUL KASRAH FIL WAHDAH”
(شهود الكثرة فى الوحدة) ertinya pandang yang banyak pada yang satu. Muradnya sekelian `alam ini daripada Allah Ta`ala tiada daripada yyang lainnya. Kedua Maani` (مانع) ertinya ,menegahkan, iaitu tertegah sekelian mazhar daripada mempunyai asmak. Muradnya daripada Allah Ta`ala jua terbitnya sekelian `alam ini dan tertegah daripada lainnya iaitu “SYUHUDUL WAHDAH FIL KASRAH” (شهود الوحدة فى الكثرة) ertinya pandang yang satu pada yang banyak . ( Permulaannya daripada Allah Ta`ala jua dan kesudahannya pun kembali kepada Allah Ta`ala) seperti fiman Allah Ta`ala :

Ertinya: dan bagi Allah Ta`ala jua permulaan segala pekerjaan dan kepadaNya dikembalikan mereka itu.
Syahdan maqam inilah maqam yang kedua daripada maqam `Aarifiin dan dengan dialah boleh sampai kepada maqam yang di atasnya yang dianugerahkan Allah Ta`ala akan orang yang “Saalik” (سالك) atau “Majzub” (مجذوب). Wallhu a`alamu bissawab wailaihil marji`u wal ma-ab.

Ikuti siri-siri terdahulu :
Photobucket